پرورش اصولی گربه های بریتیش و اسکاتیش
در محیط خانگی با رعایت بهداشت و سلامت کامل؛ تغذیه شده با برترین برندهای غذای خشک و ارگانیک
با ده سال سابقه پرورش و فروش اسکاتیش و بریتیش
تمامی پت ها واکسینه و شناسنامه دار
تحویل داده می شوند.